top of page

Groepspraktijk voor logopedie in Roeselare en Staden

Image by Ashley Whitlatch

Wij zijn een gemotiveerd en enthousiast team van logopedisten. Elke therapeut heeft zijn eigen specificaties. Wij hebben ervaring bij kinderen met spraak-en /of leerstoornissen in combinatie met ASS of gedragsproblemen.

Door de nauwe samenwerking met artsen, psychologen en scholen streven wij naar een optimale zorg en ondersteuning.

 

Wij zijn actief in de regio Roeselare en Staden met 2 vestigingsplaatsen waarbij therapie mogelijk is op de praktijk, aan huis of op school.

Tijdens een eerste gesprek nemen wij de tijd om naar uw hulpvraag te luisteren en met onze kennis en ervaring begeleiden wij u graag verder.

U kan in ons team terecht voor:

 • Spraakstoornissen/spraakproblemen

 • Taalstoornissen/taalproblemen

  • Afasie/dysarthrie: (spraak- en taalproblemen na ongeval of hersentrauma)

  • VSTO/ dysfasie: vertraagde/gestoorde spraak- en taalontwikkeling

  • Chronische spraakstoornissen tgv neurologische aandoening: Parkinson, tumor, ALS…

  • Schisis: lip- kaak- en gehemeltespleet

  • Broddelen

 • Leerstoornissen/leerproblemen die zowel lezen, schrijven als rekenen omvatten

 • Slikproblemen

  • OMFT: foutieve slik- en mondgewoontes

  • dysfagie

 • Stemproblemen bij kinderen

 • Typ 10

 • Anderstaligen zijn welkom

bottom of page